Biblioteca parohiei

Biblioteca parohiei


Colecția de volume este una relativă, fiind în permanentă schimbare.


Această rubrică a fost creeată la sugestia membrilor parohiei noastre. Ea cuprinde titluri de cărţi cu tematici duhovniceşti, precum şi numele şi datele de contact ale celor care doresc să le ofere cu împrumut. Cei care doresc să se alăture acestei iniţiative sunt rugaţi să ia legătura cu preotul paroh.


***, Credinţa ortodoxă (Catehism) (d.A.R.)
***, Cum să biruim deprimarea (I. C)
***, Cuvânt despre linişte (d.A.R.)
***, Din învăţăturile şi minunile părintelui Iustin (I. C)
***, Everghetinosul, vol. I-II (d.A.R.)
***, Filocalia, vol. 1 (d.A.R.)
***, Filocalia, vol. 3 (d.A.R.)
***, Filocalia, vol. 5 (d.A.R.)
***, Minunile Maicii Domnului (I. C)
***, Norul necunoaşterii (d.A.R.)
***, Patericul (d.A.R.)
***, Pelerinul rus (I.C)
***, Să nu ne răzbunaţi! Mărturii despre suferinţele românilor din Basarabia (I. C)
***, Vieţile sfinţilor de peste tot (P. V)
***, Sfântul Nectarie Taumaturgul, Viaţa, minunile, acatistul, paraclisul ţi slujba (P. V)



A


Arhim. Atanasie Anastasios, Spovedania. Îndrumar (d.A.R.)
Mitrop. Antonie de Suroj, Făcând din viaţă rugăciune (I. C)


B


Arhim. Vasilios Bacoianis, Sufletul după moarte (I. C)
Arhim. Ioanichie Bălan, Mi-e dor de cer (I. C)
Arhim. Ioanichie Bălan, Sfânta Teodora de la Sihla (P. V)
Ierom. Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei (I. C)
Ierom. Arsenie Boca, Seminţe duhovniceşti (I. C)
Jean Brémond, Părinţii pustiei (d.A.R.)
Pr. Boris Bobrinskoy, Împărtăşirea Sfântului Duh (d.A.R.)


C


Părintele Aurelian (Ciocan), Mărturii, studii, articole, poezii (d.A.R.)
Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat (d.A.R.)


D


E


Ierom. Eftimie Athonitul, Asceţi în lume (I. C)


F


Pr. Georges Florovsky, Sensul ascezei creştine (d.A.R.)


G


Părintele Galeriu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Sorin Dumitrescu, Dialoguri de seară (d.A.R.)
Virgil Gheorghiu, Gură de Aur, atletul lui Hristos (I. C)


H


Irénée Hausherr, Plânsul şi străpungerea inimii la Părinţii răsăriteni (d.A.R.)


I


Oana Iftime, Alexandru Iftime, Evoluţionismul şi ortodoxia (I. C)
Arhim. Cleopa Ilie, Despre vise şi vedenii (d.A.R.)
Arhim. Cleopa Ilie, Cum înşală diavolul pe om (P. V)
Arhim. Cleopa Ilie, Cum putem intra în rai (P. V)
Arhim. Cleopa Ilie, Îndreptar pentru spovedanie (P. V)
Arhim. Cleopa Ilie, Povestiri pentru copii, vol. 1-10 (P. V)
Sf. Ioan Damaschin, Cele trei tratate împotriva iconoclaştilor (d.A.R.)


J


K


L


Sfântul Luca al Crimeii, Am iubit pătimirea (I. C)
Sfântul Luca al Crimeii, Puterea inimii  (I. C)


Jean-Claude Larchet, Semnificaţia trupului în Ortodoxie (d.A.R.)


M


Sf. Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească (d.A.R.)
Dr. Dmitri Melehov, Psihiatria şi problemele vieţii duhovniceşti (I. C)
Herta Müller, Încă de pe atunci vulpea era vânătorul (d.A.R.)


N


Sf. Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de suflet (d.A.R.)


O


P


Octavian Paler, Viaţa pe un peron (I. C)
Andrei Pleşu, Despre frumuseţea uitată a vieţii (I. C)
Andrei Pleşu, Despre îngeri (I. C)
Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste (I. C)
Dan Puric, Fii demn (I. C)
Dan Puric, Suflet românesc (I. C)


Q


R


Keith Randell, Luther şi Reforma în Germania 1517-1555 (d.A.R.)
Ierom. Serafim Rose, Cartea Facerii, crearea lumii şi omul începuturilor (d.A.R.)


S


Ioan Gh. Savin, Mistica şi Ascetica Ortodoxă (d.A.R.)
Pr. Alexandru Schmemann, Pentru viaţa lumii. Sacramentele şi Ortodoxia (d.A.R.)
André Scrima, Experienţa spirituală şi limbajele ei (d.A.R.)
André Scrima, Despre isihasm (d.A.R.)
Charlie W. Shedd, Scrisori Caterinei. Sfaturi unei tinere căsătorite (I.C)  
Maica Siluana, Cu Hristos te întâlneşti mai întâi în iad. Convorbiri despre disperare, căutare, durere şi mântuire (I. C)


Ş


Arhim. Tihon Şevkunov, Nesfinţii sfinţi şi alte povestiri (I. C)


T


Stareţul Tadei (Mănăstirea Vitovniţa)Pace şi bucurie în Duhul Sfânt (I. C)
Stareţul TadeiCum îţi sunt gândurile, aşa îţi este şi viaţa (I. C)


 


Ţ


U


V


W


Mitrop. Kallistos Ware, Împărăţia lăuntrică (d.A.R.)


X


Y


Z



Alte sugestii

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina
Sfinţii Cuvioşi Paisie, Sila şi Natan de la Putna
Taina preoţiei
Taina sfântului maslu
Taina sfintei împartaşanii